Tanzania ligger p� Afrikas �stkust och gr�nsar till Indiska Oceanen. De mest k�nda landm�rkena i Tanzania �r nationalparken och savannen Serengeti och det fantastiska berget Kilimanjaro. Tanzania �r ett land fullt av kontraster och v�lutvecklat som turistland. Alltfler uppt�cker Tanzania. Till Tanzania �ker man f�r att se Afrikas fantastiska natur, uppleva en h�rlig badsemester och bevittna en rik kulturhistoria mitt i centrum av m�nniskans vagga. 

Tanzania omges av vatten. I �st finns ett l�ngt kustband och Dar es-Salaam. Kusten har vackra str�nder och h�r finns flera hamnst�der. Dar es-Salaam �r den st�rsta staden i landet och det ekonomiska centret. I norr finns Viktoriasj�n och det ber�mda Kilimanjaro. I v�st g�r landsgr�nsen utmed Tanganyisj�n och Malawisj�n. De tre sj�arna �r de st�rsta i Afrika, och Viktoriasj�n �r den allra st�rsta och st�tar med ett rikt djurliv. Utanf�r kusten ligger Zanzibar, en p�rla i den indiska oceanen med fantastisk natur, h�rliga str�nder och m�nga sev�rdheter. 

Tanzania �r mest k�nt f�r sitt djurliv och safariresorna. Och det med r�tta. I Tanzania finner man en storslagen natur och en imponerande artrikedom. Landet har v�rldens viltrikaste savanner med alla de fantastiska afrikanska d�ggdjuren s�som elefanter, gnuer, stora kattdjur, giraffer, apor och bufflar. Det finns m�nga nationalparker, varav de mest k�nda och st�rsta �r Serengetis nationalparkNgorongorokraternTarangire och Lake ManyaraNationalparken Gombe har blivit mycket k�nd d� den ber�mda Dr. Jane Goodall studerade chimpanser och deras beteende i parken. 

Det k�nda berget Kilimanjaro �r en utslocknad vulkan och str�cker sig hela 5895 meter �ver havet. Det �r den h�gsta punkten i Afrika och den h�jer sig imponerande �ver savannen i masaaiernas land i norra Tanzania. Hela omr�det runt Kilimanjaro �r naturskyddat och m�nga �ker hit f�r att bestiga berget och uppleva naturen. 

Tanzania har en l�ng och h�ndelserik historia som g�r tillbaka flera miljoner �r i tiden. N�gra av de allra �ldsta m�nskliga l�mningarna har hittats i Olduvai Gorge och kan sp�ras till m�nniskoliknande varelser ca 3 miljoner �r tillbaka. Fynden h�r har kastat ljus �ver m�nniskans historiska ursprung. P� senare tid har utbytet med andra kulturer varit p�tagligt. Handeln med Arabien och Persien satte ig�ng n�gon g�ng under tusentalet . Sedan 1880-talet var landet f�rst en koloni till Tyskland, sedan till England. Handeln och kolonialtiden har satt djupa sp�r i kulturen och traditioner. Kulturen har blivit en mosaik med influenser fr�n m�nga olika h�ll och varierar �ver landet. Masaaierna lever fortfarande kvar i de norra delarna av Tanzania. Deras hantverk finns kvar och s�ljs �ver hela landet. �stkusten och Zanzibar bebos av swahilis som �r en mix araber, indier och bantufolket. Swahilikulturen �r byggd p� handeln och de speciella b�tarna dhow som m�jliggjorde handelsresandet.