Sinaihalv�n ligger i Egypten och skiljer Afrika fr�n Asien. Halv�n gr�nsar till Medelhavet i norr, Suezviken och Suezkanalen i s�der, Akabaviken och Negev�knen i �st och R�da havet i s�der. Halv�n har omkring en miljon inv�nare, varav cirka h�ften bor i Port Said som �r halv�ns st�rsta stad.

Sinaihalv�n har blivit ockuperad av flera olika folkgrupper under �rens g�ng. De sista som styrde �ver halv�n var Israel, men dessa fick l�mna ifr�n sig omr�det till Egypten i och med ett fredsavtal p� 70-talet. Detta var n�got Israel inte gjorde frivilligt eftersom stora oljereserver nyligen hittats i regionen. 

P� Sinaihalv�n finner du flera popul�ra turistm�l bland annat Sharm el Sheikh som �r ett stort dykparadis och ett av de popul�raste turistm�len i landet. Sharm El Sheikh ligger l�ngst ned p� halv�n och hit reser ett stort antal turister varje �r f�r att dyka, snorkla eller bara ta det lugnt.

P� Sinaihalv�ns s�dra udde, i Sharm El Sheikh, ligger nationalparken Ras Muhammad. Nationalparken �r v�lk�nd tack vare sina fantastiskt vackra korallrev. H�r finns till och med ett av v�rldens b�st bevarade rev. I nationalparken finns en stor m�ngd olika st�llen att dyka. Popul�rt bland dykarna �r att bes�ka vraket Thistlegorm som �r ett sjunket transportfartyg. Skeppet sj�nk under andra v�rldskriget och ligger i dag p� r�tt k�l. P� d�ck kan man se b�de bilar och motorcyklar.

P� halv�n ligger �ven Sinai berget (i dag kallat Jabal Musa) d�r Moses enligt gamla testamentet tog emot stentavlorna fr�n Gud under judarnas vandring i �knen. Berget str�cker n�stan 2300 meter �ver havet. Stigar leder upp till toppen och det finns flera organiserade turer man kan delta i. Vid foten av berget ligger Katarinaklostret d�r man kan bes�kaden brinnande busken och Mose brunn.

F�rr i tiden br�t egypterna mycket turkos p� Sinaihalv�n. Gruvplatserna fungerade i tusentals �r. Kanske hade man kunnat h�lla i g�ng dem �nda tills i dag men det finns ingen marknads f�r utvinning av turkos l�ngre. Gruvorna p� Sinaihalv�n �r n�gra av v�rldens �ldsta k�nda gruvor