Det �r �kenklimat i n�stan hela Egypten. Det betyder att landet har varma torra somrar och mildare vintrar. Oftast �r det varmt och torrt med torrperioder f�rekommande med regelbundna mellanrum. P� v�ren kan det ofta f�rekomma kraftiga vindar och sandstormar och ibland �ven khamsin, vilket �r en speciell het sandstorm. P� grund av att det �r s� torrt bor de flesta inv�narna l�ngs det stora vattendrag som Nilen utg�r. Hela 97 % av Egypten r�knas som �kenomr�de dels av Sahara men �ven Libyska �knen. Egypten drabbas ofta av b�de jordb�vningar, jordskred och �versv�mningar. �ver lag regnar det dock v�ldigt lite i landet. Det �r endast i omr�det kring Alexandria det regnar regelbundet. 

Vill man komma ifr�n �kenomr�det f�r man bege sig l�ngst upp i norr. H�r �r ett litet kustomr�de med medelhavsklimat. Det �r �ven hit de flesta turisterna �ker. Den svalaste perioden i Egypten infinner sig november till mars. Den varmaste �rstiderna �r under den l�ga sommaren, mellan maj till september och d� �r det p� gr�nsen till f�r varmt till och med f�r turisterna. Ofta kan medeltemperaturen vara 33 grader i Kairo och hela 42 grader i det mer sydliga Assuan. I dem norra regionerna h�ller sig dock temperaturen runt 30, vilket �r betydligt mer angen�mt. �ven badvattnet h�ller sig varmt. Vattentemperaturen i R�da Havet h�ller sig oftast mellan 20 och 30 grader.

Klimatet i Egypten leder till m�nga milj�problem. Jordbruksmark f�rsvinner p� grund av att Sahara�kens sand eroderar jordbruksmarken och �knen breder ut sig. Tillg�ngen till vatten �r mycket begr�nsad i stora delar av landet. Det �r i stort sett bara Nilen som �r en permanent vattenk�lla med f�rskt vatten. Dessutom �r vattnet i Egypten ofta f�rorenat. Dessa f�roreningar hotar korallreven, djurlivet och str�nderna, och det �r en utmaning f�r Egypten att se till att det inte hotar att f�rst�ra turistn�ringen, som idag �r en av de viktigaste i landet.