Kairo �r Egyptens huvudstad och h�r bor omkring 8 miljoner m�nniskor. Staden ligger i Egyptens inland, cirka 150 kilometer fr�n medelhavskusten, vid floden Nilen. Kairos storstadsomr�de, som bland annat inkluderar Giza med dess ber�mda pyramider, �r det folkrikaste i Afrika. Totalt bor mer �n 18 miljoner m�nniskor i omr�det. Kairo �r en av tredjev�rldens st�rsta st�der och v�ldigt t�tbefolkat.

Staden anses tyv�rr som en av dest mest f�rorenade huvudst�derna i v�rlden, efter Mexico City. Men Kairo har ocks� sina vackra sidor, med kvarter som bjuder p� kontraster och sev�rdheter. Man hittar till exempel Egyptiska Museet h�r, som ofta anses vara ett de mest makal�sa museerna i v�rlden. H�r finns en stor m�ngd f�rem�l som h�rstammar fr�n faraonernas tid och det antika Egypten. Det s�gs att det finns �ver hundra tusen olika objekt att besk�da. H�r finns �ven en mumiekammare d�r mumierna av 11 kungar och �ven drottningar finns utst�llda. Islamska Kairo som �r 1979 blev en del av UNESCO:s V�rldsarvslista �r k�nt f�r sina basarer i kvarteren Khan el Khalili. Dessa Basarer �r bland de mest bes�kta i hela den Mellan�stiska v�rlden. 

Trots Kairos n�rhet till pyramiderna existerade inte staden f�ren kring �r 100 e. Kr. Det �r fr�n den tiden man funnit de �ldsta l�mningarna, vilket var ett f�rsvarsverk vid Nilen. Fr�n att de f�rsta delarna av Kairo byggdes till i dag har m�nga olika folkgrupper styrt staden. Kairo blev relativt tidigt en stad med god ekonomi vilket lockade till sig er�vrare. Senare under 2:a v�rldskriget blev landet en brittisk garnison. Araberna bildade d� r�relser f�r att frig�ra Egypten och ge landet sin sj�lvst�ndighet tillbaka, vilket de lyckades med 1952. Brittiska hotell, restauranger och banker t�ndes det eld p�. I juli samma �r gjorde s� en grupp officerare fr�n landet statskupp. Bland dessa officerare blev snart Nasser ledare och senare president. Under hans tid byggdes broar �ver Nilen, stora f�rst�der och kringfartsleder. D� Kairo under 1980-talet fick en tunnelbana och fler genomfartsleder b�rjade dagens Kairo att formas.

En intressant men kanske ocks� n�got skr�mmande upplevelse �r att bege sig till kamelmarknaden i byn Birqesh som ligger 3 mil nordv�st om Kairo. Kamelerna som oftast kommer fr�n Sudan granskas noga och det kan vara intressant att se hur olika k�pare besiktigar djuren.