I Egypten, vid Nilen, bildades en av v�rldshistoriens f�rsta riktiga civilisationer d� ett kungad�me uppstod i slutet av 3 000 talet f. Kr. Efter detta styrdes Egypten av en l�ng rad dynastier de kommande tretusen �ren. Den f�rsta tiden d� landet hade egenstyre och var enat, ca �r 3100-2700 f. Kr, kallas f�r tidig arkaisk tid. Tiderna efter detta d� landet ocks� var enat och sj�lvst�ndigt kom att heta gamla riket vilket str�ckte sig mellan ca 2700- 2150 f. Kr, f�ljt av mellersta riket som t�ckte de n�stkommande 200 �ren fram till ca 1800 f.Kr, vilket var f�ljt av nya riket som varade i n�stan 500 �r mellan 1550-1050 f. Kr samt den saitiska tiden i det sista �rtusendet f�re kristus f�delse, omkring 650-550 f.Kr. Efter alla dessa tidsperioder �vertog grekerna makten vid 330 f. Kr och sedan romarna 300 �r efter det. D�rmed var n�stan 3000 �r av egyptiskt sj�lvstyre slut. 

Egypten �r mest k�nd f�r sin tidiga historia, som h�lls i liv �n idag genom de kolossala monument som pyramiderna utg�r. Pyramiderna byggdes under hela tidsperioderna f�r det gamla riket och mellersta riket, ungef�r 2600-1800 f. Kr. Varje farao fick sin egna pyramid, och de byggdes alla en efter en, �ven om de idag kan st� p� samma omr�de. F�rutom pyramiderna byggdes �ven en stor del tempel och andra gravplatser under egyptiernas l�nga tid av sj�lvstyre under faraonerna. Den mest k�nda platserna f�r en m�ngd olika historiska monument �r omr�den kring Luxor.

Egypten var bland de tidigaste l�nderna d�r kristendomen spred sig �ven om det kristna trogna idag �r en minoritet i landet. Religionen blev utbytt mot islam under 600-talet n�r Araberna er�vrade landet. Araberna h�rskade under cirka 600 �r tills �r 1250 d� mamluker, en milit�r grupp, tog kotrollen �ver landet. Dessa beh�ll ocks� en stor del av kontrollen efter att det Osmanska riket intagit landet. P� 1800-talet, vid det Osmanska rikets sammanfall, blev dock Egypten �ter sj�lvst�ndigt.

Byggandet av Suezkanalen �r en viktig h�ndelse i Egyptens historia. Den blev f�rdigst�lld �r 1869 och utgjorde en betydelsefull fartled mellan Asien och Europa. En maktkamp om investeringarna i kanalans byggnader ledde till slut till att Egypten �r 1914 kom under brittiskt protektorat. �ven om Egypten �ter blev sj�lvst�ndigt den 1922 var det f�rst efter andra v�rldskriget som det brittiska maktinflyttandet f�rsvann. �r 1953 antog Egypten statsformen republik.

Under 1950-talet, under presidenten Gamal Abdel Nassers ledning, inledde Egypten f�rstatligandet av jordbruk och industri. Sovjetunionen gick in med stor teknisk och ekonomisk hj�lp. N�r Nasser �r 1967 blev s�v�l premi�rminister och partichef och hade kvar sin tidigare post som president hade han s� gott som absolut makt �ver landet. Efter hans d�d utvisades dock all den sovjetiska milit�ren.

Egypten kom s� sm�ningom att allt mer orientera sig mot USA. Speciellt efter oktoberkriget 1973 mot Israel, d� President Anwar Sadat gjorde att Egypten som det f�rsta av alla arabl�nder undertecknade ett fredsavtal med Israel.

Egyptens folkm�ngd �r den snabbaste v�xande i arabv�rlden. Landet har en stor befolkningsm�ngd, begr�nsad brukbar jordyta och �r beroende av Nilen. Detta leder ibland till sv�ra situationer, och vad framtiden kommer ge landet �r ovisst. Men en betydande del av v�rlden �r landet fortfarande, n�stan 5000 �r efter att en av v�rldens f�rsta civilisationer reste sig h�r.