Luxor �r en stad med strax under 200 000 inv�nare och ligger n�ra Nilen i mellersta Egypten. Staden hette fr�n b�rjan Thebe men bytte efter antiken namn. P� den tiden var det ocks� Egyptens politiska huvudstad. Fr�n 1500 f. Kr och fram�t, det s� kallade Nya riket, blev staden ocks� rikets viktigaste ort i religi�sa h�nseenden.

I och kring Luxor finns m�nga st�llen att bes�ka, som KarnakLuxortemplet och Konungarnas dal. M�nga turister som semestrar l�ngs kusten en bit bort kommer ofta till Luxor p� en- eller flerdagarsturer f�r att se mer av det antika Egypten och dess anor.

Karnak �r ett gigantiskt tempelkomlex n�gra kilometrar norr om Luxor. Detta var en del av den antika staden Thebe. F�r hela fyratusen �r sedan blev det f�rsta tempel och helgedomsbyggnader uppresta, och varje ny farao har efter det bara byggt p� komplexet. Amuntemplet, med rester av den �ver 100 meter l�nga hypotsyhallen, �r den mest k�nda byggnaden p� omr�det. Att vandra omkring i Karnak bland tempelruiner, faraostatyer, sfinxer och alla all�er ger verkligen en k�nsla av hur det hade kunnat vara i antika Egypten.

Ett annat stort k�nt turistm�l �r Konungarnas dal. Denna ligger i en dalg�ng vid Nilen. Dalen ans�gs l�nge betydelsel�s, tills man av en slump uppt�ckte att det hela egentligen var en stor 3000 �r gammal gravplats f�r kungar. H�r byggde faraonerna kring 1575�1100 f. Kr underjordiska gravar i klipporna f�r att skydda de d�da kungarna fr�n gravplundrare. Dock h�ll det inte i l�ngden, och det var endast den minsta graven av dem alla som aldrig blev plundrat, Tutankhamunsgraven, som nu �r den mes k�nda. I dag kan bes�ka alla de 65 gravarna man har uppt�ckt, och i vissa av dem kan man ocks� g� ner.

Luxortemplet �r ett forntida tempel i den antika staden Thebe. Templet var till�gnat tre egyptiska gudar. Templet �r en magnifik byggnad med mycket vackra verk, vilket man ser s� fort man satt f�tterna innanf�r templet. Det f�rsta man ser i templet �r en 24 meter h�g pylon, som blivit utsmyckad med bilder fr�n faraoners segrar. Framf�r pylonen finns tv� statyer av Ramses, den farao som l�t uppf�ra pylonen. Statyerna var tidigare sex stycken men i dag st�r ist�llet en enda h�g stenobelisk, framf�r pylonen. G�r man sedan l�ngre in kan man bland annat bes�ka en mosk�, vackert dekorerade v�ggar med m�lningar fr�n gamla tiders triumfer, ett vackert kapell och mycket mer.

�r ni i n�rheten av Luxor b�r ni ta er tid att bes�ka n�gon av de antika och unika platserna i omr�det.