I Egypten, vid Nilen, bildades en av världshistoriens första riktiga civilisationer då ett kungadöme uppstod i slutet av 3 000 talet f. Kr. Efter detta styrdes Egypten av en lång rad dynastier de kommande tretusen åren. Den första tiden då landet hade egenstyre och var enat, ca år 3100-2700 f. Kr, kallas för tidig arkaisk tid. Tiderna efter detta då landet också var enat och självständigt kom att heta gamla riket vilket sträckte sig mellan ca 2700- 2150 f. Kr, följt av mellersta riket som täckte de nästkommande 200 åren fram till ca 1800 f.Kr, vilket var följt av nya riketsom varade i nästan 500 år mellan 1550-1050 f. Kr samt den saitiska tiden i det sista årtusendet före kristus födelse, omkring 650-550 f.Kr. Efter alla dessa tidsperioder övertog grekerna makten vid 330 f. Kr och sedan romarna 300 år efter det. Därmed var nästan 3000 år av egyptiskt självstyre slut. 

Egypten är mest känd för sin tidiga historia, som hålls i liv än idag genom de kolossala monument som pyramiderna utgör. Pyramiderna byggdes under hela tidsperioderna för det gamla riket och mellersta riket, ungefär 2600-1800 f. Kr. Varje farao fick sin egna pyramid, och de byggdes alla en efter en, även om de idag kan stå på samma område. Förutom pyramiderna byggdes även en stor del tempel och andra gravplatser under egyptiernas långa tid av självstyre under faraonerna. Den mest kända platserna för en mängd olika historiska monument är områden kring Luxor.

Egypten var bland de tidigaste länderna där kristendomen spred sig även om det kristna trogna idag är en minoritet i landet. Religionen blev utbytt mot islam under 600-talet när Araberna erövrade landet. Araberna härskade under cirka 600 år tills år 1250 då mamluker, en militär grupp, tog kotrollen över landet. Dessa behöll också en stor del av kontrollen efter att det Osmanska riket intagit landet. På 1800-talet, vid det Osmanska rikets sammanfall, blev dock Egypten åter självständigt.

Byggandet av Suezkanalen är en viktig händelse i Egyptens historia. Den blev färdigställd år 1869 och utgjorde en betydelsefull fartled mellan Asien och Europa. En maktkamp om investeringarna i kanalans byggnader ledde till slut till att Egypten år 1914 kom under brittiskt protektorat. Även om Egypten åter blev självständigt den 1922 var det först efter andra världskriget som det brittiska maktinflyttandet försvann. År 1953 antog Egypten statsformen republik.

Under 1950-talet, under presidenten Gamal Abdel Nassers ledning, inledde Egypten förstatligandet av jordbruk och industri. Sovjetunionen gick in med stor teknisk och ekonomisk hjälp. När Nasser år 1967 blev såväl premiärminister och partichef och hade kvar sin tidigare post som president hade han så gott som absolut makt över landet. Efter hans död utvisades dock all den sovjetiska militären.

Egypten kom så småningom att allt mer orientera sig mot USA. Speciellt efter oktoberkriget 1973 mot Israel, då President Anwar Sadat gjorde att Egypten som det första av alla arabländer undertecknade ett fredsavtal med Israel.

Egyptens folkmängd är den snabbaste växande i arabvärlden. Landet har en stor befolkningsmängd, begränsad brukbar jordyta och är beroende av Nilen. Detta leder ibland till svåra situationer, och vad framtiden kommer ge landet är ovisst. Men en betydande del av världen är landet fortfarande, nästan 5000 år efter att en av världens första civilisationer reste sig här.