Alexandria �r Egyptens n�st st�rsta stad och har drygt 4 miljoner inv�nare. Staden ligger l�ngs kusten i de norra delarna av landet. Alexandria �r en betydligt modernare stad �n till exempel Kairo och staden har ocks� en mer Europa-liknande k�nsla �n de flesta st�der i omr�det. Alexandria �r �ven en stor och viktig hamnstad b�de f�r b�de Egypten och Medelhavsomr�det. Staden grundades omkring �r 350 f. Kr av Alexander den Store, d�rav �ven namnet. Staden blev snabbt ett kulturellt centrum och f�rblev s� i flera �rhundraden. Som mest k�nd fr�n den tiden �r biblioteket, som var det st�rsta i hela v�rlden p� sin tid, samt fyrtornet, som var ett av antikens 7 underverk. Idag �r Alexandria �r k�nd b�de f�r de kulturarv och museer som finns kvar men ocks� f�r sina h�rliga str�nder.

Under antiken var staden k�nd som ett vetenskapscentrum, mycket som tack f�r det Alexandrianska bibliotek. Biblioteket hade �ver 500 000 skrifter och bes�ktes fr�mst av poeter, filosofer, konstn�rer och vetenskapsm�n. Tyv�rr f�rst�rdes biblioteket men ett nytt bibliotek har nyligen uppf�rts, inspirerat av det antika. Biblioteket byggdes i samarbete med UNESCO samt Egyptiska och stora internationella f�retag. Det nya biblioteket inneh�ller f�rutom en stor bibliotekssamling �ven tre museer, utst�llningar, forskningscenter och mycket mer.

Naturligtvis finns det mer att se i Alexandria �n bara det v�lk�nda biblioteket. H�r ligger bland annat det grekisk-romerska museum med f�rem�l fr�n tiderna mellan 700-300 f. Kr. I utst�llningen finns bland annat n�gra mycket ber�mda statyer av grekiska gudar.

�r du historieintresserad b�r du bege dig till nationalmuseet som har stadens st�rsta antiksamling. Nationalmuseet invigdes f�r bara n�gra �r sedan, och h�r kan du f�lja Egyptens historia genom olika epoker. Du kan bland annat besk�da antika skatter som nyligen hittats p� havets botten i vattnen utanf�r, samt mumier och mycket mer.

I staden ligger �ven den st�rsta och mest k�nda romerska gravplatsen i Egypten. Gravplatsen heter Kom Al- Shoquafas katakomber och �r fr�n de f�rsta �rhundradena e. Kr. Gravplatsen �r uthuggen i berget och best�r av tv� v�ningar. Gravens kammare �r inte bara k�nd f�r sin storlek utan �ven sin arkitektur och utsmyckning, som �r b�de av egyptisk och grekisk-romersk stil.